Ikona św. Tytusa

Tempera żółtkowa, złoto płatkowe na desce lipowej. Rozmiar: 20×30 cm, 2021.

Dostępna na zamówienie! Cena: 2500 zł

Ikona świętej Marty

Święta Marta to postać znana z fragmentu Ewangelii św. Łukasza, który opowiada o pobycie Chrystusa w domu Łazarza. Siostry gospodarza miały usługiwać gościom, lecz Maria słuchała słów Jezusa zamiast pomagać przy podawaniu posiłku. Została łagodnie napomniana przez Nauczyciela: “Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.” Stąd też święta Marta została uznana za patronkę ludzi zapracowanych, gospodyń, kucharzy. W zachodniej ikonografii często przedstawiana jest z przyborami kuchennymi, kluczami lub miotłą.

Tempera żółtkowa na desce lipowej, 20×16 cm, 2020 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 1600 zł

Ikona świętego Franciszka

Święty Franciszek z Asyżu to postać wszystkim znana, jego kult jest szeroko rozpowszechniony w Kościele katolickim. Franciszek, a właściwie Giovanni di Pietro di Bernardone żył na przełomie XII i XIII w. we Włoszech, pochodził z zamożnej szlacheckiej rodziny. W dość młodym wieku, po wielu życiowych doświadczeniach skierował się ku nawróceniu i ascezie. Był założycielem zakonu franciszkanów i klarysek. Św. Franciszek jest patronem m.in. aktorów, więźniów, ornitologów i ekologów.

Istnieje wiele przedstawień świętego. Przyjęto, że jedynym wiarygodnym wizerunkiem Biedaczyny z Asyżu jest jego portret, który namalował Cimabue na fresku w Bazylice św. Franciszka. Przy pracy nad swoją ikoną inspirowałam się kilkoma z nich przetwarzając wzorce w sposób, który pozwoli najpełniej oddać istotę duchowości franciszkańskiej.

Tempera żółtkowa, złoto płatkowe na desce lipowej. Rozmiar: 25×17 cm, 2020 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 1800 zł

Ikona świętego Aleksego

Postać świętego Aleksego Wyznawcy (imię znaczy po grecku “Obrońca”) znana jest m.in. ze średniowiecznej legendy, która opisuje jego życiorys. Urodzony w bogatej rzymskiej rodzinie ucieka z domu by zostać żebrakiem. Prowadzi życie ascety i umiera nierozpoznany u progu własnego domu. Aleksy czczony jest jako święty w Kościele Wschodnim i Zachodnim, nazywany jest Człowiekiem Bożym, błogosławionym szaleńcem Bożym. Patron ubogich, wędrowców, pielgrzymów i rybaków.

Tempera żółtkowa na desce lipowej. Rozmiar: 25×18 cm, 2020 r.

Dostępna na zamówienie! Cena 2200 zł

Święty Józef z Dzieciątkiem

Ikona przedstawia św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na ramionach. Emmanuel, bo tak określany jest typ wizerunku Chrystusa w młodzieńczym wieku, wznosi swoją prawą rękę w geście błogosławieństwa. Święty Józef przytrzymuje Go delikatnie, dając oparcie Jego stopie. To symboliczny gest wsparcia, opieki i akceptacji decyzji dorastającego dziecka. W prawej ręce Józef trzyma kij, którego koniec pokryty jest drobnymi kwiatami. Nawiązuje to do apokryficznej historii zaślubin Maryi, która miała wybrać kandydata wskazanego przez Boga. Gałązka w ręku Józefa w cudowny sposób zakwitła i w ten sposób został On rozpoznany jako godny małżonek.

Tempera żółtkowa, złoto płatkowe, deska lipowa.
Rozmiar: 30x20cm, 2020 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 2600 zł

Święty Jerzy

Święty Jerzy to postać historyczna, żył w III w. n.e., pochodził z chrześcijańskiej rodziny. Służył w armii rzymskiej gdzie odnosił znaczące sukcesy – piastował wysokie stanowisko trybuna ludowego i otrzymał tytuł szlachecki. Zbuntował się przeciwko prześladowaniu chrześcijan, w których sam miał brać udział, za co został skazany na tortury i śmierć.
Święty przedstawiony jest w zwycięskiej pozie po stoczonej walce, depcząc smoka – symbol zła. Zbroja, którą nosi, to typowe wyposażenie oficera armii bizantyńskiej: pancerz, wiszący na pasie miecz, krótka włócznia i okrągła tarcza. Widoczny w lewym górnym rogu fragment sfery z wyciągniętą ręką to symbol bożego błogosławieństwa, które jest źródłem zwycięstwa. Układ palców widocznej dłoni oznacza Trójcę Świętą. Czerwony płaszcz zarzucony na ramiona i ciemno-krwisty nimb mówią o odniesionym zwycięstwie, a także o męczeńskiej śmierci świętego. Podpis w języku greckim oznacza imię świętego – Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος).

Tempera żółtkowa, pulment na desce lipowej, Rozmiar 40 x 29,5 cm. Rzeszów, 2015 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 2800 zł

Święty Józef i Maryja

Pierwsza z ikon została zamówiona jeszcze w 2017 roku. Ikonę Matki Bożej Fatimskiej wzorowałam na wizerunku autorstwa I.L. Gojdza. Niedługo po jej ukończeniu zabrałam się do pracy nad ikoną świętego Józefa, który miał być dopełnieniem poprzedniego wizerunku. Opracowana przeze mnie kompozycja zbudowana jest na zasadzie lustrzanego odbicia, a odmienna kolorystyka nieco przełamuje symetrię.  Punktem wspólnym oprócz formatu, podobnych zdobień i zarysu sylwetek postaci jest krój pisma. Napis na ikonie Józefa głosi: “Święty Józef, Sprawiedliwy – Olbubieniec Przenajświętszej Bogarodzicy”. Ikona Maryi opatrzona jest podpisem: “Obraz Naszej Przenajświętszej Królowej, Bogarodzicy Fatimskiej – W Tobie Jedność”.

Maryja trzyma w dłoni różaniec, drugą ręką podtrzymuje złoty okrąg opleciony wieńcem cierniowym, który jest symbolicznym przedstawieniem serca. Na ikonie Józefa znajduje się symbol czystości – kwiat lilii oraz dwie gołębice, które według tradycji biblijnej ofiarowała w dniu ślubu para narzeczonych.

m_j2

Obie ikony wykonane są na desce lipowej z kowczegiem w technice tempery jajecznej na zaprawie kredowo-klejowej. Złocenia i srebrzenia zostały pokryte patyną. Rozmiar każdej ikony: 40×30 cm.

 

Święty Józef

Ikona św. Józefa została stworzona jako dopełnienie ikony Matki Bożej Fatimskiej, razem statnowią kompozycyjną całość.

Święty Józef z Nazaretu, określany jest w kościele wschodnim jako „Sprawiedliwy” oraz „Oblubieniec”. Jest patronem rodzin, ojców, kobiet w ciąży, ale także robotników, pracujących oraz ubogich. Najczęściej przedstawiany jest na ikonach Świętej Rodziny lub z Chrystusem na ramieniu. W kompozycjach ukazujących samą postać św. Józefa pojawiają
się takie symbole jak: lilia, gołębice, narzędzia rzemieślnicze.

Tempera żółtkowa na desce lipowej, srebro płatkowe postarzone autorską techniką. Rozmiar: 40×30 cm, 2018 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 2900 zł

Święta Aleksandra

Ikona wykonana temperą żółtkową na desce lipowej, złocenia złotem płatkowym.

Rozmiar: 30×20 cm, 2018 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 2300 zł