Święta Rodzina

Motyw Świętej Rodziny powraca do mnie dość często, zazwyczaj ta ikona zamawiana jest okazji ślubów.

Motyw ten nie jest charakterystyczny dla tradycji prawosławnej – brak więc przykładów ikon świętej Rodziny z dawnych epok. Temat macierzyństwa był szeroko rozpowszechniony i rozwijany na ikonach maryjnych, a św. Józef pojawiał się jedynie w scenach takich jak Boże Narodzenie, Ofiarowanie, Ucieczka do Egiptu. W Kościele katolickim kult Najświętszej Rodziny rozpowszechnił się dopiero w XVIII w.

Kompozycja ikony została opracowana przeze mnie na podstawie kanonu sztuki ikonopisarskiej. Postaci Józefa i Maryi są umieszczone symetrycznie w identycznych pozach, pochylając się nad postacią Chrystusa – Emmanuela i podnoszą dłonie w czułym geście opieki. Widoczne na niej napisy to kolejno: grecki skrót oznaczający „Matka Boża”, imię świętego Józefa skrócone za pomocą ozdobnych ligatur, monogram: Jezus Chrystus. W nimbie krzyżowym umieszczone są greckie litery: Ὁ Ω Ν, oznaczające „Ten, który Jest”.

Pierwsza ikona o nietypowym kształcie namalowana na okrągłej desce.

Tempera żółtkowa na desce lipowej, złoto płatkowe postarzone autorską techniką. Rozmiar: średnica 30 cm, 2020 r.

Dostępna na zamówienie! Cena 3200 zł

Tempera żółtkowa na desce lipowej. Rozmiar: 20,5 x 23 cm, 2021 r.

Dostępna na zamówienie! Cena 2500 zł