Matka Boża Pocieszenia

Ikona jest autorską interpretacją obrazu religijnego o tej samej nazwie. Powstała na podstawie cudownego wizerunku z Golina datowanego na II poł. XVII w., który z kolei nawiązuje do rzymskiego przedstawienia Matki Bożej “Salus Populi Romani” (Ucieczka Ludu Rzymskiego).

Tempera żółtkowa, złoto płatkowe na desce lipowej. Rozmiar: 25×17 cm, 2022 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 2300 zł

Zwiastowanie

Ikona wzorowana na wspaniałym dziele A. Rublowa w formacie znacznie mniejszym niż oryginał i nieco bardziej świeżej, współczesnej gamie kolorystycznej.

Tempera żółtkowa, złoto płatkowe na desce lipowej. Rozmiar: 30×40 cm.

Dostępna na zamówienie! Cena: 3500 zł

Ikona Matki Bożej “Pneumatofora”

Autorska ikona zaprojektowana na zamówienie. Została stworzona na podstawie rozpowszechnionego motywu Matki Bożej niosącej Ducha Świętego, nazywanej również Przepełniona Duchem Świętym, Pełna Ducha, Oblubienica Ducha Świętego. Oryginał powstał w latach 80-tych w Pracowni Sióstr Karmelitanek w Szczecinie.

Tempera żółtkowa, złoto płatkowe, deska lipowa. Rozmiar: 40×30 cm, 2022 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 3300 zł

Ikona Matki Bożej Ostrobramskiej

Wizerunek Madonny Miłosierdzia to jeden z najsłynniejszych i najbardziej czczonych obrazów Matki Bożej. Początek tego wyjątkowego kultu związany jest z Wilnem i najazdem moskiewskim z 1655 r. Wtedy ikona umieszczona była na zewnętrznej ścianie Ostrej Bramy, stąd zaczerpnięto nazwę. Historia umocniła kult cudownego obrazu i związała go z polskim patriotyzmem szczególnie w czasie powstań niepodległościowych.

Wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej jest właściwie obrazem, a nie ikoną. Został namalowany w technice temperowej na desce prawdopodobnie w XVII w., jednak stylistyka jest typowa dla epoki baroku.

Istnieje kilka wersji pochodzenia obrazu, autor pozostaje nieznany. Obecnie najbardziej rozpowszechniony jest wizerunek z ozdobną suknią, która zasłania niemal całą kompozycję, widoczne są tylko dłonie i twarz Maryi.

Przy tworzeniu ikony inspirowałam się współczesną wersją wykonaną w rosyjskiej Pracowni ikonograficznej im. Alipija Peczerskiego, na której kolorystyka i zdobienia nawiązują do zdobień złoconej sukni.

Tempera żółtkowa, złoto płatkowe na desce lipowej. Rozmiar: 25×35 cm, 2021 r.

Dostępna na zamówienie. Cena: 3400 zł

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jest to jeden z najsłynniejszych wizerunków maryjnych na świecie. Jego historia nie jest dokładnie znana, podaje się kilka miejsc powstania ikony: Kreta, Bizancjum, góra Athos. Pierwowzór mógł pochodzić z IX lub XII w. Według legendy ikona została przywieziona do Europy przez bogatego kupca. Podczas podróży na morzu rozpętała się burza i za sprawą modlitw przed obrazem statek bezpiecznie dotarł do Rzymu. Ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza. Od XIX wieku znajduje się kościele Redemptorystów pw. św. Alfonsa w Rzymie i to za sprawą tego zakonu wizerunek stał się powszechnie czczony w Kościele. W ikonografii prawosławnej tę ikonę nazywa się również ikoną Matki Bożej Bolesnej lub Cierpiącej.

— W swojej interpretacji wybrałam estetykę zbliżoną do pierwotnej formy ikony. Uzyskałam ten efekt przez nawiązanie do kolorystki greckich ikon maryjnych XIV-XV w.

Tempera żółtkowa, złoto płatkowe postarzone autorską techniką, pozłacane asystki, deska lipowa. Rozmiar: 40×30 cm, 2020 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 3700 zł.


Wizerunek MB Nieustającej Pomocy z kościoła św. Alfonsa Liguori w Rzymie oraz moja wersja ikony

— Kolejna ikona w nieco lżejszej odsłonie i mniejszym formacie. Powstała na zamówienie jako prezent ślubny w 2021 r.

Tempera żółtkowa, złoto płatkowe postarzone autorską techniką, deska lipowa. Rozmiar: 30×20 cm, 2021 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 2700 zł.

Matka Boża Włodzimierska

Ten motyw ikonograficzny określany jest jako Eleusa – “Czuła” lub Glykofilousa czyli “Słodkomiłująca”. Najsłynniejszym i zarazem jednym z najstarszych wzorów tego przedstawienia jest ikona z Włodzimierza, a właściwie z Wyszgorodu pochodząca z XII w. To szczególnie czczona na Wschodzie ikona. Ze względu na cuda, które dokonały się za jej pośrednictwem obchodzone jest święto ikony Matki Bożej Włodzimierskiej w dniu 23 czerwca. Charakterystyczną cechą tego motywu jest delikatny i pełny zaufania gest Dzieciątka, które przytula swoją twarz do policzka Matki i wyciąga do niej rękę obejmując za szyję. Praca inspirowana jest ikoną M. Sheshukova.

Tempera żółtkowa, biały pulment, złoto mineralne na desce lipowej 30×20 cm 2016/2020 r.

Ikona jest dostępna na zamówienie – cena: 2500 zł

Matka Boża Rozwiązująca Węzły

To interpretacja motywu ikonograficznego zaczerpniętego z tradycji katolickiej; obraz pod tym tytułem namalował ok. 1700 roku Johann Georg Melchior Schmidtner dla kościoła św. Piotra w Augsburgu. Obecnie wizerunek ten jest szczególnie czczony w Ameryce Południowej i nabiera coraz większej popularności m.in. za sprawą papieża Franciszka.
Kompozycja przedstawia Matkę Bożą z owalnym medalionem na piersiach, w którym umieszczona jest postać Emmanuela. Archanioły poprzez dłonie Maryi podają Chrystusowi poplątaną wstęgę – symbol ludzkiego życia pełnego wątpliwości i grzechu, On zaś rozwiązuje supełki i wstęga staje się gładka.
Ikona została stworzona na specjalne zamówienie w rozwiniętej wersji. Oprócz Maryi, Chrystusa i Archaniołów Michała oraz Rafała na ikonie pojawiły się postaci ze Starego Testamentu: Tobiasz i Sara. W ten sposób, nawiązując do historii zawartej w biblijnej Księdze Tobiasza ikona staje się symbolem modlitwy o wsparcie w trudnych relacjach rodzinnych i małżeńskich.

Tempera żółtkowa na desce lipowej, złoto płatkowe. Rozmiar: 44 x 46,5 cm. 2019 r.

Dostępna na zamówienie! Cena: 4600 zł

Matka Boża Włodzimierska

Kolejny raz powracam do motywu Eleusy. Ten wizerunek maryjny jest szczególnie popularny z wielu względów. W ostatniej wersji z 2018 roku ograniczyłam kolorystykę do minimum, aby jeszcze bardziej podkreślić walory rysunku.

Tempera jajeczna, złocenia na desce lipowej. Rozmiar: 25×21 cm.

Dostępna na zamówienie! Cena: 2600 zł